Mersin Nefroloji Özel Diyaliz Merkezi

Mersin Nefroloji Diyaliz Merkezi - Diyaliz ve Hemodiyaliz Tedavi Merkezi

Kalite Yönetim Sistemi

 

                    SKS Diyaliz

KURUMSAL HİZMETLER

Kurumsal Yapı
Kalite Yönetimi
Doküman Yönetimi
Risk Yönetimi
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Sosyal Sorumluluk

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

Hasta Deneyimi
Sağlıklı Çalışma Yaşamı

SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Enfeksiyonların Önlenmesi
Laboratuvar Hizmetleri

DESTEK HİZMETLERİ

Tesis Yönetimi
Otelcilik Hizmetleri
Malzeme ve Cihaz Yönetimi
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Atık Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Göstergelerin İzlenmesi
 Kalite Göstergeleri

Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Birimi;

  • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder
  • Öz değerlendirmeleri yönetir
  • Olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (Anket uygulamaları, Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, Anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, Hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir
  • SKS diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir

 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Yapısı:
Diyaliz merkezimizde Kalite Yönetim Sistemi Sağlık Kalite Standartları doğrultusunda hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Kalite Yönetim Sistemi 5 boyut ve 22 bölümden oluşmaktadır.

 

 


 


 

 

Mersin Nefroloji Özel Diyaliz Merkezi